Tarieven

De tarieven voor bewindvoering en mentorschap zijn m.i.v. 01-01-2016 vastgesteld door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Dit zijn forfaitaire bedragen gebaseerd op 17 uur per jaar voor een standaard mentorschap en voor een 18-23 jarige met jeugdhulp en/of psychiatrische problemen 22 uur per jaar.

 • Het standaard tarief voor mentorschap in 2017 is € 1.103,70 per jaar;
 • voor een 18-23 jarige met jeugdhulp en/of psychiatrische is dit € 1.428,30;
 • Aanvangswerkzaamheden € 519,40 (éénmalige kosten);
 • Regelen verhuizing € 324,60 (éénmalige kosten);
 • Beheer Persoonsgebonden Budget (PBG) € 486,90.
 • Het tarief voor een standaard bewindvoering is in 2017 € 1.103,70 per jaar;
 • Voor een schuldenbewind is dit € 1.428,30 per jaar (voor 22 uur).;
 • Aanvangswerkzaamheden € 519,40 (éénmalige kosten);
 • Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf Budgetbeheer heeft plaatsgevonden € 389,50;
 • Regelen verhuizing/verkoop/ontruiming € 324,60 (éénmalige kosten);
 • Beheer Persoonsgebonden Budget (PBG) € 486,90;
 • Rekening & Verantwoording € 194,80.

Genoemde bedragen zijn exclusief 21 % BTW.

Wanneer u de kosten niet zelf kunt betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de Wet Bijzondere Bijstand. Wij verzorgen de aanvraag voor de tegemoetkoming in de kosten Wet Bijzondere Bijstand.

De griffiekosten voor de aanvraag van een bewind en/of mentorschap zijn voor het jaar 2017 € 79,00 en dienen door de cliënt/aanvrager zelf betaald te worden! Ook hiervoor kan een vergoeding worden aangevraagd vanuit de Wet Bijzondere Bijstand.