Bewindvoerder aanstellen

Soms is iemand niet (meer) in staat om zijn of haar financiële administratie zelf te regelen. De rechtbank kan dan een bewindvoerder aanstellen. Die krijgt de machtiging om de hele financiële administratie te regelen. Degene voor wie bewind wordt aangevraagd, kan zelf een voorkeur aangeven voor een bewindvoerder.

Zelfstandig bewindvoerder

Bij BPM-nhn werkt een zelfstandig bewindvoerder waarbij gegarandeerd de wensen en behoeften van de cliënt centraal staan. Wanneer men kiest voor bewindvoering door ons, dan stellen wij in overleg met u budgetten op voor de noodzakelijke uitgaven.

Graag lichten wij in een persoonlijk gesprek onze bewindvoering toe. Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend. Al onze gesprekken zijn vertrouwelijk.