Mentorschap

Het mentorschap beschermt meerderjarige mensen die niet (meer helemaal) voor zichzelf kunnen beslissen.

Dat kan zijn ingeval van een verstandelijke beperking, dementie, hoge leeftijd of (forensische) psychiatrie. In het mentorschap zijn wij totaal onafhankelijk en we waken actief over de belangen van de cliënt. De belangenbehartiging, op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding, wordt uiteraard afgestemd op de behoefte en mogelijkheden van de betrokkene.

Onafhankelijk mentorschap soms beter

Vaak komt het voor dat familieleden de taak van mentor op zich nemen, maar dat is niet altijd wenselijk. Ook door het ontbreken van geschikte personen in de directe familie kan het beter zijn om het mentorschap in de praktijk uit te laten voeren door een onafhankelijke derde partij. B&PM-nhn is ervaren in het mentorschap en kan u adviseren.

Bij ons kunt u eenvoudigweg het mentorschap combineren met bewindvoering. Dat heeft als voordeel dat alles bij één onafhankelijke deskundige is ondergebracht.